Het seoulvirus is een virus wat overgedragen wordt door onder andere de bruine rat (Rattus Norvegicus). De bruine rat komt in het wild voor, maar is tevens de rattensoort die in tamme vorm door dierenliefhebbers over de hele wereld als huisdier gehouden wordt. 

Alhoewel de ratten dit virus bij zich kunnen dragen, worden zij er zelf niet ziek van. Helaas kunnen mensen, in zeldzame gevallen, wel ziek worden van het seoulvirus. Wij willen via dit artikel alle houders, kwekers en dierenwinkels die met tamme ratten te maken hebben, voorlichten over het virus en de risico’s hiervan. Tevens willen we de veiligheid voor rattenhouders vergroten, door het uiteenzetten van methoden die de risico’s op besmetting verkleinen.

Het Seoulvirus nader bekeken

Het seoulvirus valt onder de hantavirussen. Alle virussen binnen de hantavirus familie worden overgedragen door knaagdieren, zo ook het seoulvirus.  Niet alle knaagdieren zijn even gevoelig voor besmetting met alle hantavirussen. Zo zijn de bruine en zwarte rat de voornaamste gastheer voor het seoulvirus, maar wordt een ander virus binnen de familie, het tulavirus,  voornamelijk overgedragen door veldmuizen. 

De besmettingsroute van het Seoulvirus

Het seoulvirus wordt, net zoals alle andere hantavirussen, uitgescheiden door de gastheer in de urine, ontlasting en het speeksel.  Geïnfecteerde dieren kunnen via deze route maandenlang virusdeeltjes uitscheiden. Dit zorgt ervoor dat dierenhouders op de volgende manieren besmet kunnen raken:

 • Via een beet of verwonding
 • Via inademing van aerogene viruspartikels (aerosolen) 
 • Via contact met slijmvliezen (ogen, neus, mond)

De besmettingsroutes gelden voor geïnfecteerde dieren richting andere dieren en mensen. Geïnfecteerde mensen zijn echter niet besmettelijk. Zij kunnen wel ziek worden maar het virus niet overdragen. 

Besmetting met het Seoulvirus in mensen

Een besmetting met het seoulvirus gaat bij veel mensen ongemerkt voorbij. In sommige gevallen voelen mensen zich wat grieperig en hebben ze milde klachten van voorbijgaande aard. In zeldzame gevallen kan het seoulvirus echter ernstige klachten geven, zoals een leverontsteking, spierzwakte, nierfalen of hemorragische koorts. Hemorragische koorts is een ziektebeeld waarbij interne bloedingen optreden. 

Menselijke besmettingen komen naar alle waarschijnlijkheid niet heel veel voor, of zijn van een dusdanig milde aard dat deze niet opgemerkt worden. Er zijn echter risicofactoren die zowel de kans op besmetting als de kans op een ernstig verloop verhogen.

De risicofactoren voor besmetting en/of besmetting met een ernstig verloop

Mensen die vanwege hun beroep of hobby veel in aanraking komen met ratten hebben een grotere kans op besmetting met het seoulvirus omdat zij vaker contactmomenten hebben met zieke dieren. Dat betekent nog niet automatisch dat zij ook kans hebben op een ernstiger verloop. Een aantal groepen mensen heeft echter wel kans op ernstigere ziektebeelden. Denk hierbij aan:

 • Ouderen (65+)
 • Kinderen onder de 6 jaar
 • Mensen met een verminderde afweer (door medicatie of ziekte)
 • Mensen met een chronische ziekte
 • Zwangere vrouwen

Verkleinen van het risico op besmetting

Het risico op besmetting kan verkleind worden door te werken met een hygiëne protocol. Dit protocol omvat het volgende:

 • Zorg voor voldoende ventilatie van ruimtes waarin ratten gehouden worden
 • Verschoon dierenverblijven waar ratten in gehuisvest zitten regelmatig
 • Was de handen na elk contact met ratten en/of bodembedekking, mest en urine
 • Spoel eventuele bijtwonden direct uit en pas wondontsmetting toe

 

Rebas Footer